۱۳۹۲ تیر ۱۰, دوشنبه

جستاری کوتاه پیرامون بابک خرمدین سردار شرفمند ایرانزمین و پانترکان

یکی دیگر از موارد جعل و تحریف  پانترکان تجزیه طلب  که صد البته ریشه در چند ساله اخیر دارد و پدیده ایست نو ظهور ، موضوع تعیین زادروز دروغین برای سردار بزرگ ایرانزمین بابک خرمدین میباشد ...این وطن فروشان روز 10 تیر ماه را بعنوان زادروز این بزرگمرد در نظر گرفته اند بدون هیچ گونه پشتوانه علمی و تاریخی و از تمام ظرفیت نداشته ی خود برای سو استفاده از این موضوع استفاده میکنند و با جملاتی از جنس ترکی استانبولی در صفحاتشان به هم تبریک و شاد باش میگویند . حال لازم دیدم جمع بندی مطالعات و تحقیقات این حوزه را بر اساس منابع دست اول موجود که بیشتر شامل منابع پیشین اسلامی است در حد دانش و توانم به صورت کاملا خلاصه شده در قالب چند نکته متذکر شوم :

نکته اول : در هیچ منبعی از منابع دست اول و پیشین اسلامی و ارمنی که تنها منابع موجود و دست اول برای مطالعه زندگی و قیام بابک خرمدین می باشد ، اشاره ای به زاد روز بابک خردمین نشده است

نکته دوم : حتی سن حدودی بابک خرمدین هم محل اختلاف بسیار جدیست به طوری که در بین اندیشمندان و بر اساس منابع مربوط به قیام بابک ، اختلاف نظر اساسی وجود دارد و سن وی در زمان مرگش بین 40 تا 50 تخمین زده میشود

نکته سوم : در هیچ یک از منابع پیشین اسلامی و ارمنی که تنها منابع موجود دست اول در مورد قیام و زندگی بابک می باشد حتی کلمه ای پیرامون ترکتبار بودن و یا تکلم وی به زبان ترکی یافت نمی شود.

نکته چهارم : بر اساس منابع موجود ترکیب سپاهیان و همراهان بابک بمانند خود بابک کاملا ایرانی بوده بطوری که باشندگان سپاه وی از سیستان تا طبرستان را شامل می گشته

نکته پنجم : ماهیت حرکت و قیام بابک بر اساس منابع موجود دارای دو حالت غیر قابل انکار است ، یا حرکت در راستای باور های دینی بوده و مخالف با پدیده اسلام بنی عباسی و یا حرکتی کاملا ملی گرایانه همسو و در راستای قیام ابومسلم خراسانی که قول دوم قویتر می نامید .

نکته ششم : لازم میدانم در پایان اشاره ای داشته باشم به نویسندگان و مورخان اسلامی که در خصوص قیام و زندگی بابک گاه به تفصیل و گاه به اختصار و در کلیت امر با نگاهی غضب آلود و بدور از انصاف ، کلامی را ثبت نموده اند :

ابن قتیبه (ابومحمد عبدالله متولد به سال ۲۱۳ ه. ق/ ۸۲۸ م و متوفی به سال ۲۷۶ ه. ق / ۸۸۹ م)

بلاذری در فتوح البلدان

دینوری (ابوحنیفه احمد متوفی به سال ۲۸۲ ه. ق/ ۸۹۸ م)

یعقوبی (متوفی به سال ۲۸۴ ه. ق/ ۸۹۷ م)

محمد بن جریر طبری در تاریخ عظیم القدر

مسعودی در مروج الذهب و تنبیه الاشراف

بلعمی در ترجمه طبری

کتاب البدء و التاریخ مقدسی

ابن ندیم در کتاب الفهرست

بغدادی در فرق بین الفرق

اسفراینی در کتاب التعبیر

نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه

کتاب مجمع التواریخ

ابن جوزی (متوفی ۵۹۷ ه. ق) در نقد العلم و العلماء، یا تلبیس ابلیس

ابن‌اثیر در کتاب الکامل فی التاریخ

عوفی در جوامع الحکایات

سبط بن الجوزی (متوفی ۶۵۴ ه. ق/ ۱۲۵۷ م) در مرأت الزمان

ابوالفرج بن العبری در تاریخ مختصرالدول

ابن شاکر فخرالدین در عیون التواریخ

عفیف الدین ابی محمد عبدالله در کتاب مرآت الجنان

ابن‌خلدون در کتاب العبر


پاینده ایران و ایرانی

وحید رنجبری آذرآبادگانی