۱۳۹۱ دی ۲۰, چهارشنبه

بر اساس آمار های رسمی جمعیت ترک زبان های ایران در خوشبینانه ترین حالت زیر بیست میلیون نفر می باشد


از جمله مواردی که همواره در محافل پانترکی و تجزیه طلب مورد تاکید گفتاری و نوشتاری پر رنگ قرار می گیرد آمارهای توهمی و فضایی و عجیب و غریبی می باشد که از جمعیت ترک زبانان در ایران ارائه می گردد. سوالی که مطرح می گردد این است بر اساس کدام طرح آماری گیری و سرشماری و یا حتی تحقیق میدانی آمارهای عجیبی همانند 40 میلیون و 30 میلیون ترک زبان ارائه می شود ؟؟؟ تنها منبع و مرجع رسمی آمار و سرشماری موجود در ایران بمانند دیگر نقاط دنیا ، که مورد قبول سازمان های بین المللی نیز می باشد مرکز آمار ایران است که وظیفه سرشماری نفوس را بر عهده دارد. در ادامه بحث با نگاهی کاملا خوشبینانه قصد داریم بر اساس نتایج سر شماری مرکز آمار ایران به صورت حدودی جمعیتی از ترک زبانان در ایران را جمع بندی بکنیم . استان آذربایجان شرقی به صورت کامل و با جمعیتی حدود 3 میلیون 700 هزار نفر ترک زبان . استان آذربایجان غربی به صورت کامل و با جمعیتی حدود 3 میلیون 100 هزار نفر ترک زبان . لازم به ذکر است از جمعیت چشمگیر و بسیار کردزبان های عزیز در استان آذربایجان غربی در این جستار چشم پوشی گردیده است .استان اردبیل به صورت کامل و با جمعیتی حدود 1 میلیون 250 هزار نفر .  در این نوشته کل استان زنجان را هم ترک زبان بحساب می آوریم ، استان زنجان با جمعیتی در حدود 1 میلیون نفر و همچنین نصف جمعیت استان قزوین را هم ترک زبان بحساب می آوریم با جمعیتی در حدود 600 هزار نفر ترک زبان و همچنین نصف جمعیت استان همدان را هم ترک زبان بحساب می آوریم با جمعیتی در حدود 800 هزار نفر ترک زبان و همچنین نصف استان های تهران و البرز را هم ترک زبان بحساب می آوریم استان تهران با جمعیتی در حدود 6 میلیون نفر و استان البرز با جمعیتی در حدود 1 میلیون نفر ترک زبان و نیز نصف جمعیت استان گلستان را هم ترک زبان به حساب می آوریم با جمعیتی در حدود 800 هزار نفر ترک زبان ترکمن  . و همچنین یک سوم جمعیت استان گیلان رو هم ترک زبان بحساب می آوریم با جمعیتی در حدود 800 هزار نفر . و نیز 1 میلیون نفر هم به دیگر ترک زبانان که در مناطق مختلف کشور از جمله استان فارس و استان خراسان زندگی می کنند اختصاص میدهیم . البته ناگفته نماند در مناطق دیگری از کشور نیز ممکن است هسته هایی از هموطنان ترک زبان وجود داشته باشند که در حالت کلی با نگاه خوشبینانه و قومگرایانه ای که در نگارش این مطلب داشته ایم ، بسیار بیشتر از آمار واقعی هموطنان ترک زبان قید گردید است . با تجمیع آمار اشاره شده در بالا که در خوشبینانه ترین وضعیت تهیه گردیده است می بینیم که جمعیت ترک زبانان کشور زیر 20 میلیون نفر می باشد حال سوال اینجاست این آمار توهمی و سراسر دروغ 30 میلیونی و 40 میلیونی از کجا ظاهر میگردد؟؟
منبع آمار استفاده  شده در متن مرکز آمار ایران میباشد :


پاینده ایران و ایرانی 

وحید رنجبری آذرآبادگانی