۱۳۹۱ آبان ۲۸, یکشنبه

سند مهم دیگری پیرامون جدایی تاریخی نام جغرافیایی آذرآبادگان از سرزمین های شمالی رودخانه ارس ( جمهوری آران ) متعلق به آرشیو دولتی نخست وزیری ترکیه


در این مقاله بر آنیم تا سندی دیگر پیرامون جدایی تاریخی نام جغرافیایی آذرآبادگان ایران زمین از سرزمین های شمالی رودخانه ارس ( جمهوری آران ) متعلق به آرشیو دولتی نخست وزیری ترکیه را بررسی بکنیم

نگاره بالا تصویر سندیست از آرشیو امپراطوری عثمانی بخش روابط با ایران . این سند متعلق به سال 1787 میلادی یعنی 225 سال پیش می باشد و مربوط است به حمله ارتش روسیه به بخش هایی از سرزمین های شمالی رودخانه ارس ( آران ) که در آن مقطع زمانی به دلیل آشفتگی های موجود در دولت زندیه ،تحت تصرف امپراطوری عثمانی قرار گرفته بود .

این سند دارای نکات بسیار مهمی می باشد که در پی می آید :


1) نام بردن از مناطق جغرافیایی آذربایجان و شوشا و گنجه و قره باغ بعنوان واحدهای جغرافیایی جدا از هم ، بطوریکه در عنوان نامه ابراهیم خلیل خان خود را بعنوان خان شوشا و گنجه و قره باغ معرفی میکند و در متن نامه شرحی از حمله ارتش روس به این مناطق را میدهد .

2) در متن نامه ابراهیم خلیل خان حاکم شوشا و گنجه و قره باغ شرحی از نحوه تهاجم ارتش روسیه میدهد و نکته بسیار مهم اینکه چگونه از حاکم آذربایجان درخواست کمک میکند و حاکم آذربایجان ایرانزمین بدون توجه به اینکه این مناطق تحت اشغال عثمانی هاست حاضر به کمک و ارسال ارتش جهت مقابله با روس ها می شود که این موضوع باعث غلبه بر ارتش روس و عقب نشاندن آنها میشود

دوستان عزیز این نامه و شرح واقعه علاوه بر داشتن سندیت تاریخی پیرامون جدایی تاریخی نام جغرافیایی آذرآبادگان عزیز از سرزمین های شمالی رودخانه ارس دارای نکته دیگری هم هست و آن حس ایراندوستی ایرانیان آذرآبادگانیست که چگونه هموطنان آرانی خود را در بهبه حمله و کشتار روس ها تنها نگذاشته و بکمک آنها شتافتند .

دوستان عزیز جهت بررسی و دیدن اصل سند میتوانید به وبسایت آرشیو دولتی نخست وزیری ترکیه بخش عثمانی ( روابط ایران و عثمانی ) که در پی خواهد آمد مراجعه بفرمائید .

وحید رنجبری آذرآبادگانی