۱۳۹۱ شهریور ۱۱, شنبه

سندی جدید پیرامون جدایی تاریخی نام جغرافیایی آذربایجان و منطقه آران متعلق به آرشیو دولتی نخست وزیری جمهوری ترکیه

                          تصویر با کیفیت بالا ذخیره شده است جهت مشاهده و بررسی بر روی آن کلیک نمائید

دوستان عزیز نقشه بالا متعلق به آرشیو دولتی نخست وزیری جمهوری ترکیه بخش عثمانی می باشد . این نقشه با وجود داشتن اشتباهاتی تاریخی بمانند مدت زمان حضور دولت عثمانی در خاک ایران , اما حاوی نکته ی بسیار مهمی می باشد که بار های بار با استفاده از اسناد و نقشه های دست اول و معتبر توسط ایران دوستان گرامی به اثبات رسیده است و آن متعلق بودن نام زیبای آذربایجان به منطقه پائینی رودخانه ارس و ایران عزیز و نیز جدایی غیر قابل خدشه دو منطقه آران و آذربایجان از نظر نام جغرافیایی در طول تاریخ می باشد . البته لازم به ذکر است تمامی باشندگان سرزمین های ایران شمالی ( آران) دارای تشابهات و تقارن بسیار بالای فرهنگی و اجتماعی و تاریخی با هموطنان ایرانیشان هستند و این جدایی دویست ساله هرگز نمیتواند این ریشه ها و نقطه های مشترک را تحت تاثیر قرار بدهد .


جهت مشاهد تصویر اصل سند می توانید به آدرس وبسایت آرشیو دولتی نخست وزیری جمهوری ترکیه بخش عثمانی که در پی خواهد آمد مراجعه بفرمائید .

http://www.devletarsivleri.gov.tr/Forms/pgArticle.aspx?Id=0f2a5cfb-c614-4f67-9c7f-db18cb167ed1

پاینده ایران و ایرانی 

وحید رنجبری آذرآبادگانی
منبع : آرشیو دولتی نخست وزیری جمهوری ترکیه بخش عثمانی