۱۳۹۱ شهریور ۱۱, شنبه

سندی جدید در مورد جدایی تاریخی نام جغرافیایی آذربایجان از سرزمین های شمالی رود ارس (آران و بردعه و شروان ...)

                                                        کتاب مُروج‌الذَهَب و معادن‌الجوهر


 یکی از موارد و مطالب جعلی که بسیار در مقالات و نوشته های محافل مختلف تجزیه طلب و پانترکی بدان پرداخته میشود موضوع ذکر آران بعنوان قسمتی از آذرآبادگان عزیز در کتاب مُروج‌الذَهَب و معادن‌الجوهر (به فارسی: مرغزارهای زر و معادن گوهر) می باشد ، کتابی تاریخی نوشته علی بن حسین مسعودی، تاریخ‌نویس و جغرافی‌دان سدهٔ ۴ هجری . این موضوع بدین شکل در مقالات فکاهی مانند این کوته فکران آورده می شود «الران من بلاد آذربایجان»  . نگارنده بعد از شنیدن و خواندن این موضوع بر آن شد صحت و سقم این منبع را مورد بررسی قرار دهد و با حضور در کتابخانه سليمانيه شهر استانبول و تهیه اصل این کتاب به زبان عربی و مطالعه آن ، آشکار گردید که باز مثل گذشته چیزی جز تحرف و دروغ و سند سازی های کذایی از سوی این قوم ورشکسته نبوده است . در اینجا نظر واضح و بدون خدشه کتاب مورد بحث را پیرامون موقعیت جغرافیایی آذربایجان و سرزمین های شمالی رود ارس را ذکرخواهیم کرد تا برای همیشه مانع سو استفاده پانترکان و تجزیه طلبان از این منبع ارزنده تاریخی بشویم .

 
تصاویر با کیفیت بالا ذخیره شده است .جهت بررسی دقیق تر امکان ذخیره نمودن تصاویر وجود دارد .

                 تصاویر با کیفیت بالا ذخیره شده است .جهت بررسی دقیق تر امکان ذخیره نمودن تصاویر وجود دارددر ادامه ترجمه تحت اللفظی قسمت پایانی متن و نیز قسمت مشخص شده در کادر قرمز رنگ صفحه ۱۲۵و قسمت ابتدایی صفحه ۱۲۶این کتاب را داریم : « من دریای خزر را از سمت ساحل گرگان تا طبرستان و غیره رفتم و از همه بازگانان مودب و فهمیده و کشتی بانان نفهم که با آنها برخورد داشتم این نکته را پرسیدم و همگی به اتفاق گفتند که به این دریا جز رود خزر راه دیگری نیست بطوری که کشتی های روس از آنجا وارد این دریا شدند و در این موقع مردمان زیادی از اهالی آذربایجان ، آران ، بیلقان ، دربند ، دیلم و دیار بردعه و گیل و گرگان و طبرستان به مقابله با آنها پرداختند .آنچه گفتیم در این نواحی و اقوام و میان مردمان مشهور است و آن را موثق می دانند . » همانطور  که مشاهده می فرمائید نویسنده کتاب به طور دقیق و مشخص نام آذربایجان را از سرزمین های شمالی رود ارس تفکیک نموده است.

پاینده ایران و ایرانی 

وحید رنجبری آذرآبادگانی