۱۳۹۱ مرداد ۳۰, دوشنبه

آثار و نشانه های فرهنگ ، تاریخ و ادبیات ایران زمین در جایجای سرزمین ایران شمالی ( جمهوری آران )در این جستار بر آنیم به بررسی و بازنشر مجموعه آثار تاریخی و فرهنگی ایرانزمین در سرزمین ایران شمالی ( جمهوری آران ) بپردازیم . آثاری که با وجود سیاست های فرهنگی و تاریخی ایران زدایی و ایران ستیزی روسیه تزاری و روسیه کمونیستی و بویژه شخص استالین و فرزندان خلفش محمدامین رسولزاده ، ایاز مطلب‌اف ، ابوالفضل ایلچی‌بیگ ، حیدر علی‌اف و الهام علی‌اف همچنان به صورت گسترده در جایجای آن سرزمین تا شمالیترین مرزهایش برقرار و استوار می باشد .


ای کاش امکان حضور و بازدید تک تک جوانان شرفمند ایرانی و بویژه آذرآبادگانی عزیز ، از خاک و بوم ایران شمالی تا شمالی ترین مرزهایش فراهم می آمد تا می دیدند با چشمان خود نقش پر رنگ تاریخ و فرهنگ و ادبیات ایران زمین را در آن دیار که جزوی از خاک پاک ایران بوده است .

می دیدند چگونه با وجود اعمال سیاست های خصمانه ایران زدایی هنوز در هر شهر و هر نقطه از آن دیار آشنا ، رنگ و بوی ایران وجود دارد .

از شهر باکو که مملو از این آثار هست بگذریم به دومین شهر بزرگ جمهوری آران می رسیم یعنی شهر تاریخی «گنجه » . 


شهری که سرشار از آثار ایرانیست بمانند حمام شاه عباس و مسجد شاه عباس و باغ سردار و عمارت حاکمنشین ایرانی شهر گنجه که اکنون تبدیل به پارکی زیبا گشته و نیز مقبره شهید راه وطن جواد خان قاجار ، آخرین حاکم ایرانی شهر گنجه در کنار مقبره شاعر پارسی گوی ایرانی نظامی گنجوی.


 آری اینها تنها نمونه ای از صدها و هزارن اثر تاریخی و فرهنگی ایرانی موجود در سرزمین ایران شمالیست . استالین و همفکرانش با آن همه قدرت و تبلیغات نتوانستند این نیای مشترک و یگانگی را از هم جدا کند حال عده ای معلوم الحال کوته فکر و جاعل و دروغ پرداز سودای خاک وطن در سر می پرورانند !!!!!پاینده ایران و ایرانیوحید رنجبری آذرآبادگانی


خلاصه ای از سفر و بازدید نگارنده از سرزمین ایران شمالی نوروز 1388 هجری خورشیدی