۱۳۹۱ تیر ۵, دوشنبه

پاسخی مستند به همه تحریف گران تاریخ ، «ایران» نام همیشگی سرزمین ایران


در این مقاله بر آنیم یکی از سخیف ترین نظریات محافل  تجزیه طلب و تحریف گر تاریخ را به بحث و گفتگو بنشینیم . نظریه ای بی اساس و بدور از واقعیت ، یعنی نبود کشوری بنام ایران تا قبل از سال ۱۳۱۴ هجری خورشیدی ، مبحثی که همواره با پروپاگاندای عجیب مورد تاکید نوشتاری و گفتاری محافل پان ترکی ، پان کردی و پان عربی قرار می گیرد و بهترین و مستدل ترین دلیل در جهت اثبات کوته فکری و عدم داشتن دانش حداقلی پیروان اندیشه های مذکور می باشد. تمامی سواستفاده ها و هجمه های تبلیغاتی سال های اخیر از سوی محافل وطن فروش پیرامون موضوع یاد شده ریشه در تحریفی آشکار و کاملا عمدی و سیاسی از یک نامه و درخواست دولتی دارد. اعلامیه و درخواستی رسمی که طی آن دولت ایران در روز ۶ دی ۱۳۱۳ شمسی از تمامی دولت های اروپایی و غربی خواست تا از بکار بردن نمونه های زبان های غربی نام ایران خوداری نموده و همانند همه ی ایرانیان و همه ی دولت های تاریخی ایران  از نام و کلمه ایران استفاده بکنند البته لازم بذکر است این موضوع تنها مختص کشور های غربی بوده است چرا که همواره در تمامی منابع عربی موجود و نیز منابع امپراطوری عثمانی نام ایران بدرستی بکار برده شده است . در همین راستا بخشی از مقاله دکتر سعید نفیسی که در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۱۳ در تهران منتشر گردید در پی می آید : (( حق همین بود که ما از تمام دول اروپا خواستار شویم که این اصطلاح غلط را ترک کنند و مملکت ما را همچنان که ما خود همواره نامیده‌ایم ایران و منسوب آن را ایرانی بنامند.)) در ادامه بحث جهت پاسخگویی قاطع به همه یاوه سرایی های چند ساله اخیر منسوبین اندیشه های کزایی تجزیه طلب بر آنیم تا به بررسی و کنکاش در اسناد رسمی امپراطوری عثمانی موجود در آرشیو دولتی نخست وزیری کشور ترکیه بپردازیم . امید است انتشار اسناد مذکور از آرشیو دولتی کشور ترکیه که بعنوان قبله گاه و میعاد گاه پانترک ها محسوب می شود جوابی درخور برای همه ی خائنین وطن فروش تجزیه طلب باشد.
نگارند اسناد مذکور را در سه بخش مورد بررسی و ترجمه قرار داده است : 

بخش اول : نقشه های تاریخی موجود در آرشیو نخست ویزری ترکیه ، بخش امپراطوری عثمانی

بخش دوم : تصاویر و عکس های موجود در آرشیو نخست ویزری ترکیه ، بخش امپراطوری عثمانی

بخش سوم : مکتوبات و اسناد نوشتاری موجود در آرشیو نخست وزیری ترکیه ، بخش امپراطوری عثمانی

پس از استخراج و بررسی جز به جز اسناد مذکور ، موارد و سند های مرتبط از زبان ترکی عثمانی و ترکی استانبولی به زبان پارسی توسط نگارنده مقاله برگرداند شده و تنها بخش بسیار کوچکی از حجم زیاد اسناد موجود گلچین و ارائه  گردید..


بخش اول : بررسی نام ایران در نقشه های تاریخی دولت عثمانی 

مورد شماره یک : نقشه ای اختصاصی از حدود جغرافیایی و مرز های ایران ترسیم 
 شده توسط دولت عثمانی ، در این نقشه نام ایران و بخش ها و شهر های مختلف آن به وضوح دیده می شود .
 
جهت دیدن نقشه در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائیدمورد شماره دو : نقشه ای دیگر متعلق به سال های پایانی امپراطوری عثمانی که در آن همسایگان نیز به تصویر کشده شده است و نام ایران به وضوح در سمت راست نقشه قابل مشاهده است.
 
جهت دیدن نقشه در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید مورد شماره سه : نقشه از حدود شبه جزیره عرب ترسیم شده در دولت عثمانی که به وضوح نام ایران در سمت راست بالای تصویر قابل مشاهده است.
 
جهت دیدن نقشه در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید 
مورد شماره چهار : نقشه ای دیگر از دولت عثمانی که نام ایران درسمت راست تصویر به وضوح قابل مشاهده است
جهت دیدن نقشه در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید مورد شماره پنج : نقشه ای دیگر از حدود مرزی ایران و روسیه و دولت عثمانی ترسیم شده در دولت عثمانی ، نام ایران در سمت راست قسمت پائین نقشه به وضوح قابل مشاهده است.
 جهت دیدن نقشه در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید پس از بررسی نقشه های تاریخی امپراطوری عثمانی که نشانگر حدود جغرافیایی ایران با نام و نشان اصلی خود یعنی (( ایران )) می باشد قصد داریم به بررسی تصاویر و عکس های تاریخی موجود در آرشیو دولتی نخست وزیری ترکیه بپردازیم


بخش دوم : بررسی نام ایران در تصاویر و عکس های تاریخی دولت عثمانی


مورد شماره یک : تصویری از روی جلد تفاهم نامه مرزی بین دولت عثمانی و دولت ایران نسخه متعلق به دولت عثمانی
 جهت دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید مورد شماره دو : تصویری دیگر از آرشیو دولت عثمانی . ترجمه متن نوشته شده در پائین تصویر ( اعضای منتخب مجلس ایران )
 جهت دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید مورد شماره سه : تصویری دیگر از آرشیو دولت عثمانی . ترجمه متن ترکی عثمانی  پائین تصویر ( پیریم خان که در جریان مشروطیت ایران فداکاری های بسیار نموده در حال عزیمت به زنجان جهت سرکوب اشرار)
 جهت دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید مورد شماره چهار : تصویری دیگر از آرشیو دولت عثمانی متعلق به نمایندگی کشتیرانی دولت عثمانی در بندر بوشهر ایران
 جهت دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید مورد شماره پنج : تصویری از آرشیو دولت عثمانی با موضوع اعضای تاثیر گذار در مشروطه ایران
 جهت دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید مورد شماره شش : تصویری دیگر از آرشیو دولت عثمانی . ترجمه متن ترکی عثمانی پائین عکس ( تصویری  متعلق به اغتشاشات ایران. آزادی خواهانی که از طرف ماموران شاه دستگیر و شکنجه شده اند )
 جهت دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید مورد شماره هفت : تصویری دیگر از آرشیو دولت عثمانی . ترجمه متن ترکی عثمانی پائین عکس ( بنای بهارستان که بعنوان مجلس نمایندگان منتخب ایران بوسیله توپ تخریب شد )
 جهت دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید مورد شماره هشت :  تصویری دیگر از آرشیو دولت عثمانی . ترجمه متن ترکی عثمانی پائین عکس ( مجاهدین ایران ستارخان و باقر خان با افراد تحت امرشان )
 جهت دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید 
مورد شماره نه :  تصویری دیگر از آرشیو دولت عثمانی . ترجمه متن ترکی عثمانی پائین عکس (مراسم گشایش مجلس ایران )
 جهت دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید بخش سوم : بررسی نام ایران در مکتوبات و اسناد نوشتاری تاریخی امپراطوری عثمانی


سند شماره یک : سندی به تاریخ 1899/4/6 میلادی از آرشیو دولت عثمانی که طی آن وزارت امور خارجه دولت عثمانی شرایط موافقت خود را با احداث قرنطیه دولت ایران در مسیر ورودی دریایی خلیج بصره اعلام میدارد.
 جهت دیدن تصویر سند در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید
سند شماره دو : سندی به تاریخ 1862/6/15 میلادی از آرشیو دولت عثمانی که طی آن موافقت شاه عثمانی با تعمیر حرم امام موسی کاظم با بودجه اختصاصی از طرف شاه ایران اعلام می شود .
 جهت دیدن تصویر سند در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید 
سند شماره سه : سندی به تاریخ 1878/12/29 میلادی از آرشیو دولت عثمانی که طی آن درخواستی جهت بهبود مسیر و راه شهر ترابزن  عثمانی به شهر خوی در ایران جهت تسهیل تجارت بین دولت های غربی و ایران مطرح میگردد.
 جهت دیدن تصویر سند در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید 
سند شماره چهار : سندی به تاریخ 1884/1/12 میلادی از آرشیو دولت عثمانی که طی آن از طرف شاه ایران مبلغ 400 لیره به آسیب دیدگان آتشسوزی در استانبول از طریق سفارت عثمانی در تهران ارسال گردیده است.
 جهت دیدن تصویر سند در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید 


سند شماره پنج : سندی به تاریخ 1883/10/18 میلادی از آرشیو دولت عثمانی که طی آن دولت های ایران و عثمانی موافقت نامه برقراری روابط پستی امضا نموده اند .
 جهت دیدن تصویر سند در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید سند شماره شش : سندی به تاریخ 1886/7/1 میلادی از آرشیو دولت عثمانی که طی آن از طرف دولت عثمانی اجازه قبول نشان شیرو خورشید تزئین شده با جواهرات به امیر مکه داده می شود این نشان را شاه ایران به امیر مکه اهدا کرده است .
 جهت دیدن تصویر سند در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید سند شماره هفت : سندی به تاریخ 1889/6/26 میلادی از آرشیو دولت عثمانی که طی آن دستورات لازم جهت همراهی عمه شاه ایران که بمنظور انجام مناسک حج عازم مکه گردیده است از سوی دولت عثمانی صادر گردیده است .
 جهت دیدن تصویر سند در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید سند شماره هشت : سندی به تاریخ 1893/5/29 میلادی از آرشیو دولت عثمانی که طی آن اجازه تعمیرات و بازسازی به مدرسه ایرانیان شهر استانبول از طرف دولت عثمانی داده می شود .
 جهت دیدن تصویر سند در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید سند شماره نه : سندی به تاریخ 1894/4/1 میلادی از آرشیو دولت عثمانی که طی آن دستور حل و رسیدگی به موضوع درخواست پناهندگی حنفی های ساکن منطقه تالش ایران صادر شده است البته با دقت تمام تا موجبات شکایت و دلخوری دولت ایران فراهم نگردد.
  جهت دیدن تصویر سند در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید سند شماره ده : سندی به تاریخ 1896/11/26 میلادی از آرشیو دولت عثمانی که طی آن دولت عثمانی اجازه میدهد تا خانه علی اکبر خان در شهر ارزروم جهت فرزندان اتباع ایرانی ساکن این شهر به مدرسه تبدیل گردد .
 
جهت دیدن تصویر سند در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید 


سند شماره یازده : سندی به تاریخ 1901/1/8 میلادی از آرشیو دولت عثمانی که طی آن نتایج گفتگوی صدراعظم دولت ایران با وزیر امور خارجه دولت عثمانی به اطلاع شاه عثمانی میرسد .
 
جهت دیدن تصویر سند در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید سند شماره دوازده : سندی به تاریخ 1901/1/8 میلادی از آرشیو دولت عثمانی که طی آن خواست شاه ایران برای برطرف کردن برخی مسائل پیش آمده در روابط دو کشور مطرح گردیده است.
جهت دیدن تصویر سند در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید 
سند شماره سیزده : سندی به تاریخ 1907/9/25 میلادی از آرشیو دولت عثمانی که طی آن سفارت دولت عثمانی در تهران  گزارشی از سخنرانی های مجلس ایران را که بر علیه دولت عثمانی صورت گرفته است را به استانبول ارسال نموده است.
 
جهت دیدن تصویر سند در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید 


سند شماره چهارده : سندی به تاریخ 1917/2/25 میلادی از آرشیو دولت عثمانی که طی آن درخواست قطعی دولت ایران برای خروج قوای عثمانی از خاک ایران را به اطلاع دولت مرکزی عثمانی میرسد.
 
جهت دیدن تصویر سند در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمائید در پایان سخن ضمن تاکید مجدد بر اسناد بی شمار و غیر قابل انکار در حوزه موضوع مورد بحث امید آن می رود با بسط و گسترش فضای مطالعاتی پیرامون منابع تاریخی غیر قابل خدشه و دست اول مستند و نیز افزایش آگاهی های عمومی نزد مردم عزیز ایرانزمین ، زمینه و امکان هر گونه سواستفاد از سوی افراد تجزیه  طلب وابسته به بیگانه که سودای خدشه دار کردن تمامیت ارضی خاک پاک ایران را دارند گرفته شود .

چو ایران نباشد تن من مباد....

وحید رنجبری آذرآبادگانی
منابع :
_______________________________________________________________________

تمامی اسناد مورد استفاد در جستار متعلق به آرشیو دولتی نخست وزیری کشور ترکیه قسمت روابط ایران و عثمانی می باشد.

http://www.devletarsivleri.gov.tr/Forms/pgArticle.aspx?Id=0f2a5cfb-c614-4f67-9c7f-db18cb167ed1


۱۳۹۱ خرداد ۲۷, شنبه

دیوان ترکی نظامی گنجوی کشف ادبی قرن یا دروغ و تحریف بزرگ قرن


در این مقاله بر آنیم با استفاده از مدارک و اسناد مستند پیرامون جعل و تحریفی آشکار به بحث بنشینیم. طی چند ساله اخیر بحثی در محافل ادبی پدیدار گردید با موضوع کشف نسخه ای از دیوان نظامی گنجوی به زبان ترکی در كتابخانه خديويه قاهره مصر و در نهایت نیز کتابی به همین  نام  توسط آقای صديار وظيفه  (ائل اغلو ) ترتيب گرديده و از طرف موسسه «انديشه نو» در تهران منتشر گردید البته لازم بذکر می باشد  در صحت انتساب اين ديوان تركی به نظامی گنجوی شبهات اساسی وجود داشته و دارد بطوری که از دهه های قبل مباحثی در جريان بود و نویسندگانی همچون مرحوم ضيا ء بنياد اوف ،رستم علی يف ،غضنفر علی يف  اشعار مندرج در آن ديوان را از آن نظامی گنجوی ندانسته و بر صحت آن انگشت نگذارده و از چاپ و نشر آن نيز خوداری كرده بودند. با انجام تحقیقات متعدد ادبی بویژه در محافل ادبی کشور ترکیه جای هیچ گونه  شکی وجود ندارد دیوان منتسب به نظامی گنجوی از سوی محافل پانترکی ، متعلق به شاعری دیگر از دیار آناتولی بنام نظامی کارامانلی (  Karamanlı Nizamî ) و یا نظامی قونوی ( Neẓāmi Qunavi ) می باشد. نظامی قونوی که بنام نظامی کارامانلی نیز شناخته می شود متولد شهر قونیه ، مابین سال های  1435 تا 1440 میلادی می باشد.  وی فرزند واعظی نام آشنا و از یپران طریقت شهر قونیه بنام ملا ولی الدین می باشد . در مورد جزئیات زندگی و دوران کودکی و جوانی  نظامی قونوی اطلاعات مستند زیادی در دست نیست اما وفات وی بین سال های 1469 تا 1473 میلادی بوقوع پیوسته است. نظامی قونوی حدود 200 سال بعد از نظامی گنجوی می زیسته است . نظامی قونوی به سه زبان عربی و فارسی و ترکی تسلط داشته و اشعاری نیز به این سه زبان دارد. وی  در دوران جوانی جهت آشنایی هر چه بیشتر با ادبیات و شعر پارسی و زبان پارسی مدت زمانی را در ایران بسر برده است .(1) (2)  تنها اثر بر جای مانده از نظامی قونوی دیوان شعر اوست که به همت پروفسور هالوک ایپکتن ( 1926 - 1992 Haluk İpekten) و بر اساس شش نسخه خطی معتبر و مستند تاریخی موجود در کتابخانه های مختلف تهیه شده است . نتیجه این تحقیقات ادبی برای اولین بار در سال 1958 میلادی یعنی خیلی زودتر از تاریخ ادعایی کشف توسط آقای صديار وظيفه  (ائل اغلو ) و هم فکران تحریف گر وی در قالب مقاله ای تحقیقی در شماره 13 نشریه ( Türkiyat Mecmuası, Cilt 13 -1958) که از طرف انستیتو ترکیت دانشگاه استانبول منتشر می گردید برای استفاده علاقه مندان ارائه گردیده است.(3) (4)

نشریه (  Türkiyat Mecmuası, Cilt 13 -1958) که نتایج تحقیقات پروفسور هالوک ایپکتن در مورد نظامی قونوی در آن منتشر گردید
 

لازم بذکر است پروفسور هالوک ایپکتن کتابی را به صورت مستقل با عنوان زندگی نامه و دیوان اشعار نظامی کارامانلی ( Halûk İpekten, Karamanlı Nizâmî: Hayatı, edebî kişiliği ve divanı, Ankara, 1974. ) در سال 1974 میلادی در آنکار منتشر کرده است  . 

زندگی نامه و دیوان اشعار نظامی کارامانلی ( Halûk İpekten, Karamanlı Nizâmî: Hayatı, edebî kişiliği ve divanı, Ankara, 1974. )

پروفسور هالوک ایپکتن برای جمع بندی اشعار از نسخ خطی موجود در شش کتابخانه مختلف که همگی متعلق به اشعار نظامی قونوی می باشد استفاده نمودند که در پی خواهد آمد :

1. نسخه خطی موجود در کتابخانه سلیمانیه استانبول  Süleymaniye Library, Hacı Mahmud Efendi, nos. 3298 and 3579 ;;

2. نسخه خطی موجود در کتابخانه ملت ترکیه Millet Library, Ali Emirî, Manzum Eserler, no. 451

3. نسخه خطی موجود در کتابخانه هاتف افندی ترکیه  Âtıf Efendi Library, no. 
  2054

4. نسخه خطی موجود در کتابخانه دانشگاه استانبول  İstanbul Üniversitesi Library, no. TY 9854;

5. نسخه خطی موجود در کتابخانه توپکاپی سارایی Topkapı Sarayı Müzesi Library, Hazine, no. 924

6. و یکی از قدیمی ترین نسخه های موجود از اشعار نظامی قونوی که در دارالکتاب شهر قاهره مصر نگهداری می شود Another old manuscript of Neẓāmi's divān is held at Dār al-kotob in Cairo _no. 186 m., fols. 1-50, date 933/1526-27; see. Ṭerāzi, I, p. 191; Monzawi, III, p. 2577
(5) (6)

مورد ششم همان نسخه ای می باشد که تحریف گران سعی در نسبت دادن آن به شاعر پارسی گوی ایرانزمین نظامی گنجوی دارند در حالیکه یا نمیدانند و یا نمی خواهند  بدانند 5 نسخه ی خطی دیگر از اشعار نظامی قونوی در دیگر کتابخانه های معتبر  کشور ترکیه موجود می باشد. 
کتاب دیوان اشعار نظامی قونوی از مجموعه کتابخانه شخصی خود نگارنده

در ادامه نمونه ای از اشعار نظامی قونوی را از کتاب دیوان اشعار این شاعر که  توسط پروفسور هالوک ایپکتن جمع آوری شده است را می آوریم :


Seni ağlatan yavuz deniz

Bana vuramaz hergiz

Mürebbidir himmet

İnci denizli

N'oldu inayetine

Bencileyin zebun mu oldun

Hergiz pes etme
 
İnci denizli

(7)

در ادامه نتایج تحقیقات چند تن از اساتید بنام ادبیات زبان ترکی کشور ترکیه را پیرامون اشعار نظامی قونوی و یا نظامی کارامانلی ارائه خواهیم داد 

مقاله پروفسور دکتر احمد مرمر Prof. Dr. Ahmet MERMER     Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

مقاله پروفسور دکتر عمر اکوموش Prof. Dr. Ömer OKUMUŞ مقاله پروفسور دکتر هالوک ایپکتن prof. dr. haluk ipekten
در پایان کلام قصد دارم نقل قولی از آقای حسين فيض الهی وحيد (دارای دكترای افتخاری) که خود به مدت چندین سال پیگیر بررسی صحت یا عدم صحت این انتساب بوده اند ، برایتان بنویسم. نامبرده تمامی سعی خود را برای اثبات این تحریف تاریخی بکار برد اما در نهایت امر طی مقاله ای نکات جالبی را بر زبان راند که در پی می آید :  (( لذا نسخه قاهره را كه برايش حدود 12-10سال دوندگی و خرج و مخارجی كرده بودم به كناری نهاده و به قول سعدی با خود گفتم: 

ای دل نــه هزار جـــــهد كردی      

كانـــدر طلـــب هوا نگردی

كس را چه گنه ؟ تو خويشتن را       

بر تيغ زدی و زخم خوردی

هم چاره تحمل است و تــــسليم     

ورنه به كدام جــــهد ومردی

بنشــينم و صبر پيشه گيرم              

دنبــــاله كار خويش گيرم

موضوع برای من خاتمه يافته بود ولي برای بعضي از دوستان و اديبان هنوز هم اول عشق بود . آنها از سردلسوزانه توصيه می كردند كه تجديد نظری در نظر ياتم كرده و انتساب ديوان را به نظامی گنجوی تائيد كنم .گفته می شد كه ما به قدرت قلمی و استدلال تو آشنايی داريم و می دانيم كه كه اگر بخواهی مي توانی حتی ثابت كنی كه ...ترك ، است . كافيست كه اراده كنی ولی من فاقد آن اراده بودم و «مسلك گرايی»را بر «مصلحت گرايی» ترجيح می دادم.))

پایان سخن و جمع بندی کلام را اختصاص می دهیم به بهترین جواب ممکن برای تک تک کوته فکران تحریف کننده تاریخ با ابیاتی ناب و اصیل از شاعر توامند آذربایجانی ایران زمین نظامی گنجوی : 

همه عالم تن است و ایران دل         نیست گوینده زین قیاس خجل

چونکه ایران دل زمین باشد         دل ز تن به بود یقین باشد

       میانگیز فتنه میافروز کین           خرابی میاور در ایران زمین

تو را ملکی آسوده بی داغ و رنج         مکن ناسپاسی در آن مال و گنج


پاینده ایران و ایرانی 


وحید رنجبری آذرآبادگانی
منابع و ماخذ :
_______________________________________________

1. ʿĀšeq Čelebi, Mašāʿer al-šoʿarāʾ, facs. ed. G. M. Meredith-Owens as Meşâirü'ş-şuʿarâ or Tezkere of ʿĀşıq Çelebi, GMS, N.S. 24, London, 1971, fol. 136.

2. Halûk İpekten, Karamanlı Nizâmî: Hayatı, edebî kişiliği ve divanı, Ankara, 1974.

3. ( Türkiyat Mecmuası, Cilt 13 -1958) 
http://www.iudergi.com/tr/index.php/turkiyat/issue/view/114/showToc

4. Halûk İpekten, Karamanlı Nizâmî: Hayatı, edebî kişiliği ve divanı, Ankara, 1974

5. ʿAbd-al-Laṭif Čelebi Laṭifi, Taḏkerat al-šoʿarāʾ, ed. Mustafa İsen as Laṭifi tezkiresi, Ankara, 1990, pp. 361-63.

6.  Halûk İpekten, Karamanlı Nizâmî: Hayatı, edebî kişiliği ve divanı, Ankara, 1974

7. Halûk İpekten, Karamanlı Nizâmî: Hayatı, edebî kişiliği ve divanı, Ankara, 1974